Pult centralizované ochrany neboli PCO

Naše společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.

 Informace jsou na pult přenášeny různými způsoby. Mezi nejčastější patřil přenos pomocí telefonní linky, tento způsob však zdaleka nedosahuje takové bezpečnosti jako např. přenos pomocí GPRS/IP komunikátorů. Mezi největší nevýhody přenosu dat po telefonní lince patří lehká překonatelnost, např. přerušením dané telefonní přípojky. Vzhledem k tomu, že pult kontroluje spojení s objektem většinou pouze jednou denně, je toto zabezpečení dnes již nedostačující.

Použitím GPRS/IP komunikátorů, nehrozí „přerušení telfonní linky“ a vzhledem k možnosti komunikace pomocí GPRS/IP přenosů, komunikace vychází velice levně a není problém kontrolovat spojení s objektem např. každých 15 minut.

Činnost PCO

Při vyhlášení poplachu může obsluha PCO vyslat vlastní zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. V případě napadení střeženého objektu dispečink PCO kontaktuje Policii ČR a kontaktuje Vás jako majitele objektu. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace, může PCO kontrolovat nastavení včasného otevření/uzavření obchodu, firmy, dílen atd., případně sledovat neoprávněné přístupy do provozoven.

Naši zákazníci mají také možnost online prohlížet své došlé objektové zprávy, pomocí internetového prohlížeče. S touto službou má zákazník vždy neustálý přehled o svém objektu.

Shrnutí

Výhody střežení PCO jsou zřejmé, pult centrální ochrany hlídá Váš objekt, když nejste v dosažení, máte vypnutý telefon nebo jen spíte, tím účinně chrání Váš majetek i Vás samotné.

 

STÁLÁ SLUŽBA (HOT LINE)    +420 380 711 079

                                                    +420 731 410 627

 

PCO EZS nepodporuje přenos požární signalizace, protože pro přenos požární signalizace jsou určeny přesná kriteria a objekt musí být připojen přímo na Hasičský záchranný sbor.