ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD-GPS

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD-GPS

 

Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu jízd, kterou je možné použít pro daňové účely. S elektronickou knihou jízd vždy víte, kde se nacházejí Vaše vozidla, kudy a kolik najela kilometrů. Díky tomotu přehledu můžete ušetřit vysoké procento nákladů na správu Vašeho vozového parku.

 

Co získáte s elektronickou knihou jízd Auto-GPS?  

 • kompletní ON-LINE přehled o Vašem vozovém parku
 • konec s ručním vypisováním knihy jízd
 • jistotu, kde se pohybují Vaši zaměstnanci služebním vozidlem
 • zefektivnění provozu vozového parku vzhledem k rostoucímu výdajům na pohonné hmoty

Charakteristika systému Auto-GPS kniha jízd:

Zabezpečovací funkce knihy jízd

spočívá v informování uživatele o stavu či narušení vozidla pomocí GSM sítě formou hlasových zpráv nebo SMS. Uživatel může na dálku provádět opatření na ochranu vozidla, například aktivovat imobilizér motoru, spustit sirénu a směrová světla atd. Díky instalovanému modulu GPS je možno lokalizovat vozidlo s přesností ±10 metrů a umožnit tak jeho dohledání v případě krádeže. Uživatel navíc může odposlouchávat interiér vozidla nebo s případnými narušiteli hlasově komunikovat. Kromě toho může ovládat i jiná zařízení, například nezávislé topení, klimatizaci atd.

Automatické vytváření knihy jízd

Při pohybu vozidla dochází k záznamu jeho přesné polohy do interní paměti modulu. Tyto údaje se přenášejí prostřednictvím GSM sítě do serveru a dále se zpracovávají do přehlední knihy jízd. Lze tak sledovat pohyb vozidla přímo na mapě nebo připravit knihu jízd ve formě přehledné tabulky. Importem dat o tankování (CCS karty) je možno sledovat průměrnou spotřebu pohonných hmot. Kniiha jízd integruje všechny potřebné funkce pro doložení např. finančnímu úřadu.

Navigace

nabízí využít GPS data k navigaci prostřednictvím PDA nebo notebooku. Pokud si objednáte knihu jízd s výstupem Bluetooth můžete přes něj k zařízení připojit Smarphone, PDA nebo notebook a využít systém jako plnohodnotný navigační systém.

Statistiky a další funkce knihy jízd:

 • informace o tankování a stavu paliva - výpočet a indikace průměrné spotřeby paliva dle zadaných parametrů z TP a porovnání ze skutečným stavem, informace jsou získávány z průtokoměru instalovaném přímo na vozidle
 • import dat do knihy jízd z průtokoměru (pouze pro dieselové motory)
 • sledování nejčastějších cílů vozidla s indikací a porovnání poměru služební - soukromá jízda
 • on-line vyhledávání vozidel dle různých parametrů
 • vytváření tiskových sestav, součet najetých kilometrů, porovnání služebních a soukromých jízd, zobrazení průměrné spotřeby, výpočet průměrné ceny paliva, počáteční a koncový stav počtu najetých kilometrů, doplnění dalších funkcí dle Vašeho přání
 • sledování dalších výdajů spojených s provozem vozidla
 • import dat z platebních karet

Vlastnosti elektronické knihy jízd:

 • automatické generování knihy jízd
 • zobrazováni pohybu vozidel v přímo v mapách knihy jízd
 • nulové náklady na instalaci a údržbu a aktualizaci software
 • úspora nákladů na provoz vozidel
 • komplexní správa vozového parku
 • automatické reporty
 • daňově uznatelný doklad
 • informace o rychlosti a evidence PHM
 • správa systému z libovolného místa připojeného k internetu - webové rozhraní aplikace
 • SSL šifrování přenosu dat
 • automatické stahování údajů, pravidelné zálohování dat knihy jízd
 • minimální provozní náklady
 • automatické přiřazování názvů objektů v knize jízd
 • automatické stahování údajů
 • rozlišení soukromých a služebních jízd
 • aktuální pozice vozidla
 • export knihy jízd (CSV)
 • vestavěná on-line nápověda

Jednou z hlavních výhod naší knihy jízd je možné nastavení vlastností knihy jízd dle Vašich potřeb, jelikož naše firma přímo vyvíjí systém GPS knihy jízd. Neváhejte a oslovte nás!

Elektronickou knihu jízd si můžete prohlédnout a vyzkoušet. Jestliže chcete získat demo přístup do knihy jízd vyplňte prosím žádost k získání přístupu v pravém sloupci této stránky.

 

Kalkulace úsporPři využívání GPS knihy jízd se Vám zásadně zjednoduší administrace, odpadne složité ruční vypisování knihy jízd a zároveň ušetříte.

Zásadní prvky, které uspoří finance:

 • Navýšení počtu vykazovaných soukromých jízd
 • Snížení využívání a tím opotřebení vozidel
 • Ušetření na pohonných hmotách a servisu
 • Přehled o pracovní době
 • Jasné a přehledné využívání vozového parku, možnost vyřadit neefektivní vozidla
 • Řízení a kontrola pohybu flotily vozů u logistických firem
 • Přehledná kontrola spotřeby - eliminace krádeže pohonných hmot
 • Zabezpečení vozidla - dohledání v případě krádeže
 • Úspora na havarijním pojištění (cca.7%)


Jednoduchá kalkulace na jedno vozidlo čerpající z průměru 40 000 najetých kilometrů ročně.

Při použití Auto-GPS knihy jízd se ušetří celkový počet najetých kilometru v průměru o 20%.
Těchto 20% se buď nenajede vůbec, nebo se převedou do soukromých cest. Když počítáme,
že každý vyúčtovaný kilometr stojí přibližně 2Kč na pohonných hmotách, úspora je ročně 16 000 Kč na jedno vozidlo.

Tabulka možných úspor:

    

 

 1 vozidlo

 2 vozidla

 3 vozidla

5 vozidel 

 10 vozidel

 1 rok

 16 000 Kč

 32 000 Kč

 48 000 Kč

 80 000 Kč

 160 000 Kč

 2 roky

 32 000 Kč

 64 000 Kč

 96 000 Kč

 160 000 Kč

 320 000 Kč

 3 roky

 48 000 Kč

 96 000 Kč

 144 000 Kč

 240 000 Kč

 480 000 Kč

 5 let

 80 000 Kč

 160 000 Kč

 240 000 Kč

 400 000 Kč

 800 000 Kč

 10 let

 160 000 Kč

 320 000 Kč

 480 000 Kč

 800 000 Kč

 1 600 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková návratnost původních investic není ani jeden rok.

K této úspoře ještě připočítejme menší opotřebení, méně častý servis, úsporu z pojištění, zabezpečení vozidla a další.