ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY

Elektronický identifikační systém je moderní a výkonný nástroj pro elektronické získávání a zpracování provozních dat. Ucelený systém nebo jeho dílčí části pokryjí potřeby firem a institucí všech velikostí a oblastí působnosti. Systém aplikuje nejmodernějších technologie pro identifikaci osob, výrobků a materiálu, což umožňuje maximální automatizaci a efektivní řízení lidských zdrojů.

Zavedení systému přináší

 • sloučení dat z různých zdrojů do jedné agendy
 • maximální zefektivnění sběru a zpracování dat
 • omezení chybovosti a zpřesnění výsledků
 • přehledné a rychlé výstupy s možností exportů dat do mzdových a informačních systémů
 • výstupy výsledků vždy v souladu s platnou legislativou
 • ochranu majetku před neoprávněnou manipulací
 • efektivní využívání pracovní doby
 • zvýšení pracovní morálky

Popis  systému

Systém je ucelený soubor hardwarových komponentů a softwarového vybavení pro zajištění nejrůznějších činností. Jednotlivé systémy vzájemně spolupracují, včetně sdílení společných dat. Ve větších instalacích je možné přímé propojení na podnikový informační systém, který sloučí získaná data s ostatní agendou. Dílčí sestavy lze využít také samostatně s možností postupného rozšiřování.

Popis systému

Modularita

Systém je koncipován jako modulární stavebnice. Pro každou instalaci lze sestavit optimální konfiguraci systému dle konkrétních potřeb. Toto unikátní řešení nabízí uživatelům získat maximální komfort za minimální pořizovací náklady. Stejně snadné je i budoucí rozšíření, kdy stačí pořízení dalších potřebných modulů. Pro menší instalace jsou připraveny cenově zvýhodněné balíčky, navržené podle potřeb zákazníků.

Princip fungování systému

Hardware

 • Pomocí terminálů, řídících jednotek a čteček probíhá načítání identifikačních médií.
 • Data se ukládají do databáze a jednotky následně provádějí činnosti podle nastaveného oprávnění.

Software

 • Programové vybavení pro správu a vyhodnocení dat v systému poskytuje rychlé a přehledné výsledky.
 • Software se instaluje na serveru společně s centrální databází.
 • Odtud jsou veškerá data přístupná dalším uživatelům, kteří s nimi mohou pracovat dle svého oprávnění.

Identifikace pomocí jediného média

Stejné ID médium je možné používat pro různé činnosti:

 • evidence docházky
 • objednávka stravy
 • evidence výroby
 • ovládání výtahů nebo EZS
 • atd.

Identifikace

Možnosti

Každý uživatel systému je vybaven identifikačním médiem, které jednoznačně určuje jeho identitu. Jedná se o nosič jedinečné kódové informace, která je přečtena čtečkou. Následně dojde k rozpoznání držitele média, kterému je umožněno provádět činnosti dle nastaveného oprávnění, např.: zaznamenání průchodu, otevření dveří atd.

Kontaktní čipy

Pro kontaktní identifikaci se používají dotykové čipy DALLAS. Jedná se o kovové čipy, umístěné v plastové klíčence. Čip musí být přiložen ke snímací hlavě čtečky tak, aby došlo k vodivému spojení kovových částí (stačí velmi krátký kontakt, cca 200 ms).

Vlastnosti
 • vysoká odolnost proti mechanickému poškození, vlhku, mrazu a mastnotě
 • využití  zejména ve strojírenských provozech
 • obsahují plastový držák pro připnutí na klíče
 • různé barevné provedení plastového držáku

Bezkontaktní média

Bezdotykové transpondéry mají nejčastěji podobu karty (ISO - velikost kreditní karty), kterou je možno opatřit plnobarevným potiskem. Bezkontaktní média jsou k dispozici také jako přívěsky, náramky, samolepky apod. Čtení probíhá přiblížením média ke snímači na čtecí vzdálenost (obvykle cca 10-15 cm u karet, u přívěsků o něco méně).

Vlastnosti
 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • lze kombinovat karty a přívěsky v jedné instalaci
 • karty lze opatřit potiskem – například logem firmy nebo fotografií a slouží pak jako identifikační visačka
 • bezkontaktní přívěsky jsou z odolného plastu s otvorem pro připnutí na klíče

Biometrická identifikace

Biometrická identifikace je moderní a progresivní způsob identifikace osob a ochrany proti neoprávněnému vstupu. Je založena na principu sejmutí a porovnání otisku prstu identifikované osoby. Jedinečnost obrazce otisku prstů konkrétní osoby zaručuje nezaměnitelnost a nezpochybnitelnost takové identifikace.

Vlastnosti
 • uživatelé nepotřebují žádná další média
 • lze kombinovat se zadáním PIN pro vyšší úroveň zabezpečení
 • rychlost načtení a vyhodnocení otisku < 1 s
 • správa šablon otisků plně integrována v obslužném softwaru