MĚSTSKÉ KAMEROVÉ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉMY

MĚSTSKÉ KAMEROVÉ A DOHLÍŽECÍ SYSTÉMY
Městské kamerové a dohlížecí systémy
 

Kamerové systémy se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou elektronických zabezpečovacích systémů. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu resp. nějaký druh vandalismu.

Městské kamerové a dohlížecí systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Kamerový systém je schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost. V monitorovaných lokalitách se snižuje počet případů kapesních krádeží, přepadení, krádeží aut, vloupání do objektů, vandalismu a dalšího nežádoucího jednání.

 

Nabídka naší společnosti zahrnuje systémové řešení kamerového systému rozčleněného do následujících technologických celků: kamerový bod, přenosová trasa, vyhodnocovací pracoviště.

Příklad řešení

 

Obr.: CCTV kamera je napojena do videoserveru analogově (koaxiálním kabelem) a sběrnicí RS-485 (twisted pair) pro telemetrii. Videoserver je propojen pomocí UTP kabelu (Ethernet) se vstupem mikrovlnného pojítka. Na centrální straně je pro dekódování použit stejný typ videoserveru ve funkci přijímače. Výstupy (analogové video i PTZ) jsou propojeny s odpovídajícími vstupy profesionálního monitorovacího a záznamového systému. K systému je připojen monitor a klávesnice s joystickem pro ovládání kamer.

Kamerový bod

Jedním ze základních požadavků na profesionální kamerový systém je dálkové ovládání kamery. Na základě konkrétní situace lze zvolit:

Kameru v tzv. DOME krytu, která je svým designem vhodná i pro instalaci na památkově chráněném objektu. Výhodou tohoto typu kamer je také to, že není vidět kam je kamera aktuálně natočena.

 

Kamery v nabídce splňují následující kritéria:

·         Vysoké rozlišení

·         Vysoká citlivost

·         Automatická clona

·         Automatické ostření

·         Optický zoom

·         Automatické přepnutí mezi režimy DEN/NOC

·         Předem definované pozice

·         Možnost naprogramování několikaminutových tras (automatické sledování scény bez obsluhy)

·         Rozsah pracovních teplot [ - 40°C až + 50°C]

·         Zamaskování zvolené oblasti tzv.  privátní zóny

 

Kamery umožňují plynulé natáčení s proměnnou rychlostí, programování pomocí SCREEN menu, automatické doostřování (u detailních záběrů lze použít manuální doostření), možnost naprogramování pohybu kamery v délce několik minut, uložení předem naprogramovaných pozic a jejich pojmenování s následným vyvoláním a další užitečné funkce.

Přenosová trasa

Nabízíme několik možností, jak distribuovat videosignál a řízení mezi kamerovým bodem a vyhodnocovacím pracovištěm.

Možnosti přenosu (videosignál / řízení):

1.      mikrovlna / mikrovlna

2.      mikrovlna / telemetrie

3.      optický kabel / optický kabel

4.      kabel s krouceným párem / kabel s krouceným párem

5.      koaxiální kabel / kabel s krouceným párem

Pro varianty 1. a 2. platí, že pokud není mezi kamerovým bodem a vyhodnocovacím pracovištěm přímá rádiová a optická viditelnost, je nutno vytvořit retranslační bod.

Vyhodnocovací pracoviště

Vyhodnocovací pracoviště poskytuje operátorovi veškerý komfort pro sledování a ovládání kamery. Kamera je svedena do řídící jednotky, kterou je digitální záznam s integrovaným multiplexním zařízením které má výstupy pro ovládání kamer.

Důležitou součástí vyhodnocovacího pracoviště je i zobrazovací člen (monitor). Kromě průmyslového monitoru s vysokým rozlišením si lze vybrat i profesionální zobrazovací panel.

Obrazový záznam je zachycován na digitálním videorekordéru s triplexním provozem (současně je možné nahrávat, vyhodnocovat záznam a sledovat vybranou kameru). Pracoviště pro vyhodnocení lze díky možnosti připojení na LAN síť vybudovat kdekoliv v budově, kam je možné umístit PC a připojit na LAN. Součástí dodávek digitálních záznamových zařízení je i prohlížecí SW. Záznam je ukládán na vnitřní HDD o kapacitách od 500GB (podle typu použitého zařízení, počtu kamer a požadavku na dobu archivace).

 

V případě zájmu o řešení využijte kontaktní formulář v sekci Napište nám. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat a pomůžeme Vám při výběru nejvhodnějšího řešení.