ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 Ochrana majetku je v dnešní době velice důležitá věc. Podle statistik Policie ČR, jsou krádeže a vandalství v poslední době stále častější. Je tedy na místě Váš majetek kvalitně a bezpečně ochránit. Elektronické zabezpečovací systémy jsou moderní a kvalitní možností jak můžete klidně spát.

Produkty dodávané a instalované naší firmou

Provádíme zabezpečování jak výrobních hal, skladů, kanceláří, tak  rodinných domků nebo chat. Dodáváme pouze ověřené a kvalitní výrobky.

Popis EZS (Elektronického Zabezpečovacího Systému)

Jádrem každého elektronického zabezpečovacího systému je ústředna, která vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů nebo ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu. 

K 80 % vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. Dveře by měly být především chráněny mechanicky, aby nemohlo dojít k jejich snadnému otevření. Samozřejmě, že čím je zámek složitější, více odolá. O indikaci otevření dveří se postará pohybový či magnetický detektor. Ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu narušením objektu. 

Moderní EZS se zpravidla odjišťují pomocí klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Oba systémy jsou naprosto bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit tzv. plovoucí přenosový kód, který zcela znemožňuje jeho zkopírování. 

Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna. Pro detekci rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla. Tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny detekovat rozbití skla. Kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům. Magnetické detektory a detektory rozbití skla zabezpečují základní plášťovou ochranu objektu.

Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především pohybové infrapasivní snímače (tzv. PIR detektory). Tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro různé aplikace se používají PIR detektory s odlišnou charakteristikou, například vhodné pro standardní prostory, pro dlouhé úzké chodby nebo snímače imunní menším živočichům popř. domácím mazlíčkům (psi, kočky). 

Akustická signalizace

1/ Vnitřní interiérové sirény mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen ječivým zvukem sirény, ve většině případů se dá okamžitě na útěk.

2/ Venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. K tomu účelu bývá výkonná siréna doplněna intenzivním blikačem. Protože venku umístěná siréna může být lehce zranitelná, je při jejím výběru nutné dbát na důkladné mechanické provedení. Nejmodernější sirény skrývají pod venkovním plastovým pláštěm chránícím před povětrnostními vlivy ještě další ocelový kryt. Samozřejmostí je také použití vlastního vnitřního akumulátoru, který dovede napájet sirénu v okamžiku, kdy se pachatel pokusí sirénu odpojit od vedení k ústředně nebo přímo odtrhnout ze zdi.

Hovorová signalizace

Aby se informace o poplachu dostala okamžitě, i k majiteli bytu. Používají se komunikátory využívající buď pevné telefonní linky, nebo sítě mobilních operátorů. Je-li k dispozici pevná linka, lze využít automatické telefonní hlásiče. Tyto přístroje mohou stát samostatně nebo být i součástí zabezpečovací ústředny. Jsou připojeny k telefonní zásuvce a k telefonu. V případě poplachu si automaticky uvolní telefonní linku a začnou vytáčet uživatelem nastavená telefonní čísla (na pevnou linku, mobil nebo pager) a přehrávat na ně hlasovou zprávu, kterou si uživatel sám nahrál a uložil do paměti.

Pevná telefonní linka může být ale pro pachatele snadno narušitelná. Chcete-li zvýšit bezpečnost přenosu informace o poplachu nebo není-li v místě instalace EZS přivedena telefonní linka, je možné využít tzv. GPRS/IP komunikátor pro přenos datové poplachové informace. Největší jistotu poskytuje GPRS připojení na pult centralizované ochrany. Zde je spojení s objektem prakticky nepřetržitě monitorováno a v případě poplachu je zajištěn zásah profesionálů přímo v místě naruše. 

Drátové nebo bezdrátové systémy EZS?

Prvky klasických drátových systémů EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace. Oproti tomu bezdrátové systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant závisí na typu výrobku a nelze tvrdit, že například bezdrátové systémy jsou určeny pro nižší rizika.

Jaké jsou hlavní přednosti klasických (drátových) systémů?

Výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (pokud se nepočítá instalační materiál a práce) a lze většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, ale je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému. Drátové systémy EZS lze použít i pro vysoká rizika napadení.

Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů?

Samotná instalace je velmi čistá, s minimem vrtání a sekání a také rychlá. Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete). Samo testující funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií.