SERVIS A REVIZE

SERVIS A REVIZE

Řešení problémů - servis

Vzhledem ke komplexnímu řešení zabezpečení majetku naší firmou, poskytujeme nepřetržitou pomoc při řešení problémů se systémy.

INFO LINE    +420 736 480 131

 

 SERVIS

Pro servis a revize využíváme výhradně vlastní zaměstnance, kteří mají patřičnou kvalifikaci i zkušenosti včetně patřičného prověření pro práce se systémy EZS, můžeme tak garantovat vysokou kvalitu, rychlost i profesionální provedení práce. 

Důležité je zprovoznění nefunkčního systému co nejdříve. Díky nepřetržitému provozu dispečinku pultu centralizované ochrany, jsme  schopni rychle reagovat na aktuální problémy a požadavky.

Převzetí servisu

Pro případy, že nemáte servisního partnera nebo firma, která realizovala dodávku slaboproudých rozvodů či bezpečnostních systémů již zanikla či nekomunikuje,nabízíme možnost převzetí servisu. Tento způsob řešení je možný i v případě, že bychom rozšiřovali systém instalovaný jiným dodavatelem.

Revize

Pro všechny části systémů EZS, CCTV apod. je předepsaná ČSN pravidelná preventivní kontrola. Zabraňuje nefunkčnosti systémů v případech, kdy může být nezbytná jejich činnost ( narušení objektu, potřeba záznamu jako důkazu apod.). 

V případě pojistné události mohou pojišťovny brát za funkční pouze systém s platnou revizí. Neprovedení revize může tedy vést ke snížení pojistného plnění či k jiným problémům.